ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
. در حالي نشست خبري امروز فدراسيون واليبال برگزار مي‌شود که تصور مي‌شد وضعيت ماندن يا رفتن اسلوبودان کواچ مشخص شود اما در اين جلسه اعلام شد که تصميم‌گيري در اين رابطه به جلسه بعدي موکول شده است. #varzesh3 #volleyball #iran
;