ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
با گل هاي امروز آرسنال مقابل سوانسي تعداد گل هايي که آرسنال در زمان مربي گري ونگر به ثمر رسانده به دو هزار گل رسيد #varzesh3 #arsenal #wenger
;