ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
خطري که ازبيخ گوش گلر اروگوئه گذشت اتفاق عجيبي که در جريان مسابقه اروگوئه و اکوادر رخ داد، برخورد يک هواپيماي بدون سرنشين در نزديکي دروازه بان تيم اروگوئه "موسلرا" بود. او بسيار خوش شانس بود که اين وسيله روي سر او فرود نيامد #varzesh3
;