ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
داويدز فوق ستاره اي با ظاهري متفاوت كه به دليل بيماري نادر چشمي با عينك مخصوص در ميادين حاظر ميشد مردي از قاره آمريكا جنوبي (كشور سورينام) كه در كودكي به هلند مهاجرت كرد و تابعيت لاله هاي نارنجي را گرفت ستاره درخشان تيم هاي: ميلان، اينتر، يووه، بارسا، و هلند #varzesh3
;