ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
. رسمي: بنزما از تيم ملي فرانسه کنارگذاشته شد کريم بنزما به دليل متهم شدن در پرونده باج خواهي از متئو والبوئنا، موقتا از تيم ملي فرانسه کنار گذاشته شد #varzesh3 #benzema
;