ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
رسمي:باشگاه رئال حذف از کوپادل‌ري را پذيرفت باشگاه رئال مادريد اعلام کرد با رد شدن فرجام خواهي شان براي حذف از کوپا دل ري توسط فدراسيون فوتبال اسپانيا و دادگاه حکميت ورزشي، اعتراض بيشتري به اين حکم نمي کنند. #realmadrid #varzesh3
;