ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
فدرر سوئيسي ، مرد شماره دو تنيس دنيا در سن 16 سالگي مدرسه را رها كرد و به صورت ويژه به تمرينات تنيس پرداخت او به سه زبان انگليسي، فرانسوي و آلماني مسلط است #federer #varzesh3
;