ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
. آلکسي لوچف وزنه بردار روسي در خطر از دست دادن مدال طلاي فوق سنگين وزنه برداري جهان قرار دارد. با مثبت اعلام شدن نمونه اوليه دوپينگ لوچف؛ رضازاده کماکان قويترين وزنه بردار و صاحب رکورد باقي مي ماند
;