ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
پيام صادقيان که با حضور در نفت تهران به دنبال بازگشتي رويايي به فوتبال و دوران درخشان بود اکنون با توجه به عدم دريافت رضايتنامه اش از دنياي فوتبال خداحافظي کرد.
;