ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
تيم منتخب سال 2015 مسي بهترين مهاجم رونالدو بهترين مهاجم مودريچ بهترين هافبک اينيستا بهترين هافبک نيمار بهترين مهاجم تياگو سيلوا بهترين دفاع وسط سرخيو راموس بهترين دفاع وسط مارسلو بهترين دفاع چپ آلوز بهترين دفاع راست پوگبا بهترين هافبک نوير بهتررين دروازه بان
;