ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
سامره؛اميدوارم زندگي مردم بهتر شود سامره سرمربي تيم اميد استقلال بعد از تصويب برجام گفت: برجام يک گام موفقيت آميز بود، اميدوارم که مساله پايان رکود و مشکلات ايران عزيزمان باشد واز اين به بعد مسؤولين هم سياستهاي رو در پيش بگيرند تا حداقل مردم عزيز کشورمون در آينده زندگي بهتري داشته دباشند
;