ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
رخصت فرزاد مجيدي از پدر استقلال سرپرست موقت استقلال براي ادامه فعاليتش در اين پست از منصور پورحيدري رخصت گرفت
;