ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
نجمه خدمتي؛ ركورددار فينال مسابقات جهاني و بانوي المپيکي تيراندازي با تفنگ بادي
;