ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
محمد موسوي ، فرهاد نظري افشار ، شهرام محمودي سه بازيكني كه بيشترين تعداد حضور در فينال ليگ برتر واليبال را دارند . اين سه بازيكن روي هم 24 بار در مسابقات فينال حضور داشته اند . #varzesh3
;