ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
توقف استقلال در مقابل پديده استقلالي ها صدر را حفظ کردند اما فرصت ايجاد فاصله با رقبا را از دست دادند #esteghlal
;