ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
. سال 92 متين ورامين آخرين تيمي بود كه بعد از اتمام فينال واليبال موفق شد جام را بالاي سر ببرد. سال هاي 93 و 94 پيكان و بانك سرمايه جشن فينال برگزار نشد.
;