ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
اميد نوروزي المپيکي شد ??اميد نوروزي نماينده وزن ?? کيلوگرم کشتي فرنگي کشورمان با حضور در فينال رقابت‌هاي گزينشي المپيک در قاره آسيا دومين سهميه المپيک را براي ايران ارمغان آورد تا شاگردان بنا دست‌خالي نمانند. #varzesh3
;