ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
فاصله بين منفوريت تا محبوبيت ديويد بکام، فاصله زماني بين دو جام جهاني و بين دو بازي انگليس و آرژانتين بود. بکام با زدن ضربه پنالتي به دروازه آرژانتين در جام جهاني دو هزار و دو تمام بغض هايش را که از فحاشي ها و تهديدهاي طرفداران فوتبال انگليس فرو خورده بود، فرياد زد. انگليس نود و هشت چندان تيم يکدست و مدعي قهرماني نبود. آنها در گروه خود به روماني باختند تا مجبور شوند در يک هشتم نهايي با آرژانتين مدعي ملاقات کنند. نيمه اول چهار گل در بر داشت و سهم هر تيم دو گل بود. اما نيمه دوم با اشتباه بچگانه بکام و رندي سيمونه آرژانتيني، انگليس ده نفره شد. اما آنها بازي را به پنالتي کشاندند و در حالي که سرمست از اين اتفاق، خود را به جهت داشتن ديويد سيمن برنده بازي مي دانستند، به ضيافت پنالتي ها رفتند و برخلاف انتظار بازنده بيرون آمدند. افکار عمومي انگليس مقصر اين باخت را پيدا کرد:ديويد بکام، همان جوانک از خود راضي که آنها را از رسيدن به قهرماني محروم کرده بود! ورزشگاهها براي بکام جهنم شد. به خانواده اش فحاشي شد، تهديد به مرگ شد و انواع و اقسام توهين ها را شنيد و دم بر نياورد. اما فرگوسن مربي اش در منچستريونايتد او را از سقو
;