ورزش سه
6 سال پیش
ورزش سه
کفشي که نکونام در بازي شيلي با آن به ميدان رفت سفارش شخصي نکو به شرکت آديداس بود کفشي با رنگ آبي که نام پسرش آريان و شماره هميشگي پيراهنش 6 را برخود داشت. نکونام با انتخاب رنگ آبي اين کفش هم به هواداران استقلال نشان داد که هنوز اين تيم برايش مهم است. #varzesh3 #neku #esteghlal #6
;