ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
چنين روزي در سال 2014 بود که راموس و رونالدو هر کدام دو بار دروازه نوير را باز کردند. تا باواريايي ها در آليانزآرنا 4 - 0 مغلوب کهکشاني ها بشوند. #realmadrid
;