ورزش سه
6 سال پیش
ورزش سه
اميد ايران 1 _ اميد عربستان 2 اين رقابتها در 10گروه انجام شد. كه تيمهاي صدر نشين راهي مرحله بعد شدند و 5 تيم دوم برتر هم جواز حضور در مرحله بعد را كسب ميكنند. شانس ايران براي كسب سهميه تيم هاي دوم بالاست #varzesh3 #teammelli #iran
;