ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
دردناك است داماشي كه از دلش بازيكناني مثل جهانبخش را به فوتبال ايران معرفي كرده را ديگر در دسته يك هم نبينيم با توجه به امتيازات و تفاضل گل ها احتمال ماندن اين تيم دوست داشتني در ليگ آزادگان بسيار كم است #damash #داماش_گيلان
;