ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
اگر يک دهه زودتر به دنيا مي‌آمد، تاريخ فوتبال به شکل ديگري نوشته مي‌شد. و اگر يک قرن زودتر به دنيا مي‌آمد؛ حتما امروز نامي از سوئد هم بين کشورهاي فاتح جنگ جهاني دوم شنيده مي‌شد. متاسفانه اما زماني به دنيا آمد که دو نفر از يک سياره ديگر آمده بودند و داشتند و دارند بر فوتبال جهان حکم‌راني مي‌کنند. از مردي حرف مي‌زنيم که مانند يک پادشاه آمد و مانند يک اسطوره از سن‌ژرمن رفت. مردي که تحمل حضور همزمان برج ايفل با خودش را در يک شهر نداشت و عطاي پاريس را به لقايش بخشيد. او کسي بود که به «غرور» شخصيت بخشيد. حالا شما اگر در سوئد کار عجيبي انجام بدهيد، مي‌گويند «زلاتان» کرده‌ايد. البته فعل کم‌استفاده‌ايست؛ چون مردم کشوري که ايبرا را دارند، کمتر کاري برايشان عجيب به نظر مي‌رسد. چه کار مي‌خواهيد بکنيد که از گل زدن با قيچي برگردان از وسط زمين عجيب‌تر باشد؟ مرد عجيب اين قصه ما، ده دقيقه يک بازي لوشامپيونه را نگه داشت، تا از اين ليگ خداحافظي کند. پسري که هر جا رفت، همان فصل اول به قهرماني ليگ رسيد. شايد از بدشانسي جامِ ليگ قهرمانان باشد که هيچ‌وقت توسط ايبرا لمس نشد. شايد از بدبياري‌هاي جام جهاني و يورو اين باشد که هيچ‌
;