ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
دكتر جكيل و مستر هايدي كه عادل فردوسي پور نام برد چه كساني هستند؟ عنوان يک داستان است که توسط نويسنده اسکاتلندي به نام رابرت لوييس استيونسون در سال ???? در لندن منتشر شده‌است. در اين رمان دکتر جکيل، که به مبحث دوگانگي شخصيت علاقه‌مند است، دارويي براي جدا کردن جنبه‌هاي خوب و بد انسانيش مي‌سازد. از جنبه‌هاي بد فردي به نام آقاي هايد پديد مي‌آيد که دست به اعمال جنايتبار و حتي قتل مي‌زند. در پايان دکتر جکيل که ديگر نه قادر به کنترل آقاي هايد است و نه مي‌تواند از قالب آقاي هايد خارج شده، به صورت اصلي خود يعني دکتر جکيل درآيد، خودکشي مي‌کند. اين رمان کشمکش دروني بد و خوب هر انسان را به تصوير مي‌کشد. #عادل_فردوسي_پور #نود
;