ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
. باشگاه ديناموزاگرب کرواسي با پرداخت مبلغ رضايتنامه علي کريمي به باشگاه سپاهان انتقال اين بازيکن را قطعي كرد . #varzesh3
;