ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
. نجمه خدمتي تيرانداز 19 ساله كشورمان در دور فينال با قرارگيري در رتبه 8 به كار خود پايان داد . #varzesh3
;