ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
کميل قاسمي، کشتي گير وزن ??? کيلوگرم کشورمان در اولين تقابل، کوري يارويس از کانادا را با نتيجه ? بر ? برد و به مرحله بعد صعود کرد. #olympics2016 #varzesh3
;