ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
. حامد صلحي پور در رشته‌ي وزنه برداري در دسته‌ي 88 کيلوگرم در حرکت سوم موفق به مهار وزنه‌ي 225 کيلوگرمي نشد و از مسابقات کنار رفت #varzesh3
;