ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
فاطمه حمامي دختري که اخيرا طرح تصوير علي دايي را با پا نقاشي کرده بود، اين بار تصويري از عادل فردوسي پور را طراحي کرده است #varzesh3
;