ورزش سه
5 سال پیش
ورزش سه
دومين حادثه در 4 بازي! انگار پديده تيم‌ملي در جام ملتهاي آسيا را چشم زده‌اند. بعد از مصدوميت کتف در بازي دوم پورعلي گنجي، او در بازي پنجم، دومين حادثه خطرناک را تجربه کرد. اين بار بيهوش شد، چشمانش سياهي رفت و روي زمين افتاد. #varzesh3 #teammelli
;