ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
روش جديد حمل مصدوم در فوتبال ايران؛ در جريان ديدار امروز اکسين البرز و ايران جوان بوشهر، بازيکن مصدوم اکسين البرز به روش عجيبي توسط يکي از اعضاي تيم به بيرون از زمين برده شد! #varzesh3
;