ورزش سه
4 سال پیش
ورزش سه
پناهگاه امن فوتبال لئو مسي كوچولو، هيچكس را نداشت تا هزينه‌هاي درمانش را پرداخت كند. او تنها بود و خانواده‌ش از پس مخارج بيماري‌اش برنمي‌آمدند. فوتبال در خون اين پسر جريان داشت، اما كمبود هورمون رشد، داشت زندگي‌اش را نابود مي‌كرد. او قدي بسيار كوتاه‌تر از همسن و سالان خود داشت و همين امر سبب شد تا گوشه‌گير شود. مربي دوران پايه او مي‌گويد مسي زماني كه روي نميكت مي‌نشست، پاهايش به زمين نمي‌رسيدند. هزينه‌هاي درمان او به‌قدري زياد بود كه كه تنها چاره اين بود كه يك مركز بزرگ، هزينه‌ها را تقبل كند. سرانجام مسئولان استعداديابي بارسا استعداد ناب موجود در رگ‌هاي لئو مسي را كشف كردند و به اين پسر بچه آرژانتيني در لاماسيا پناه دادند. هزينه‌هاي درمان مسي تقبل شد و به او كمك شد با استعدادي كه دارد، مسير بهترين فوتباليست جهان شدن را طي كند. اينها همه حرف‌هاييست كه همه مي‌دانند. ربط اين ماجرا به داستان اين روزهاي فوتبال، قصه تلخ و شيرين مرتضي احمدي است. كودك افغانستاني كه با يك نايلون دو رنگ آبي و سفيد، براي خودش پيراهن لئو مسي را ساخته بود. پخش شدن عكس‌هاي اين پسر فقير جنگ‌زده، مسئولان بارسا و شخص لئو مسي را بر آن داشت تا
;