یعقوب کریمی
سال پیش
یعقوب کریمی
اقا مجتبى عزيز و دوست داشتنى بهترين رئيس كه بانك ملى به خودش ديده و تمام بانك هايى كه حضور داشته تبديل به شعبه ممتاز كرده مرد دوست داشتنى و همشهرى عزيزم????
;