یعقوب کریمی
سال پیش
یعقوب کریمی
اقا فرهاد عزيز ايشالا كه دل اين همه عاشق رو شاد كنى به بهترين جايگاه كه ميخاى برسى خدا پشت وپناهت??
;