یعقوب کریمی
سال پیش
یعقوب کریمی
خسروى عزيز مهربون دوست داشتنى با شخصييت هر چى بگم كم گفتم تنها بازيكنى كه همه ميدونستن سر توپ ميزنه ولى انگار نميدونستن ???? دريبل ميخوردن موفق باشى اقاى سانتر اميدوارم خيلى زود برگردى كار كنى دوست دارم سلطان????????
;