یعقوب کریمی
سال پیش
یعقوب کریمی
گفت: ماه را که مي‌بينم، مادرم يادم مي‌افتد. اما مادرم را که مي‌بينم، ماه را فراموش مي‌کنم! You are my everything ??????
;